Hidroelektrik Santraller

 • Depolamasız – Regülatörlü Nehir Tipi Santraller
 • Barajlar
 • Enerji Su Alma Yapıları
 • Enerji Tünelleri ve İletim Yapıları
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Kesin Proje Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Benltey Yazılım Ürünleri

OpenFlow (Haestad Methods)

- WaterCAD

- WaterGEMS

- SewerGEMS

- Hammer

   ve hertürlü Bentley yazılımı...

 

Atıksu ve Yağmursuyu

 • Şebeke Tasarımı
 • Şebeke Modellenmesi

Güneş Enerji Santralleri

 • Lisanslı Güneş Enerji Tesisi Proje Yapım ve Danışmanlığı
 • Lisansız Güneş Enerji Tesisi Proje Yapım ve Danışmanlığı
 • Banka ve Finans Kuruluşu İçin Kredi Danışmanlık Raporu Hazırlanması

Proje Değerlendirme

 • Su Temini ve Hidroloji Çalışmalarının Kontrolü
 • Enerji Üretimi ve Verilerin Kontrolü
 • Tesis Özelliklerinin Uygunluğu
 • Kurulugüç ve Optimizasyon Değerinin Değerlendirilmesi
 • Proje Maliyetlerinin ve Mertebelerinin Kontrolü

Su Temini

 • Kaptaj ve Kuyular
 • Ana İsale Hatları
 • Sanat Yapıları
 • Pompa İstasyonları
 • Depolama Tesisleri

Su Dağıtım

 • Şehir Şebekesi Tasarımı
 • Hidrolik Modelleme
 • Güvenilirlik Analizleri
 • Kaçak Kayıp Arama ve Belirleme
 • Rehabilitasyon

Banka – Kredi Kuruluşu Müşavirliği

 • Ön değerlendirme Raporunun Hazırlanması
 • İlerleme Raporlarının Hazırlanması
 • Tamamlanma ve İşletmeye Alma Raporunun Hazırlanması

Yatırımcı Müşavirliği

 • Projelerin kontrolü ve uygunluğunun saptanması
 • Uygulama aşaması revizyonların değerlendirilmesi
 • İş Programının Kontrolü ve Takibi
 • Banka Yatırım Raporlarının Hazırlanması

Su Kaynakları

 • Tarımsal Kalkınma, Planlama ve Su Kaynakları Planlaması
 • Taşkın Koruma ve Nehir Islahı
 • Sulama ve Drenaj Sistemleri